1. Unisbul.com’ un üyelik formunda (“form”) aday tarafından verilen bilgiler ile varsa aday tarafından sisteme yerleştirilen özgeçmişindeki (“özgeçmiş”) bilgilerin doğruluğunu araştırma yükümlülüğü bulunmamaktadır. Verilen bilgilerin doğruluğundan bizzat aday sorumludur.

2. Unisbul.com tarafından işbu form ve özgeçmişte verilen bilgilerin gerçeğe aykırı olduğunun tespit edilmesi ve/veya öğrenilmesi hallerinde Unisbul.com adayın üyeliğini iptal edebilir.

3. Aday işbu form ve özgeçmişte yer alan tüm bilgilerini başvurduğu iş ilanını yayınlayan firmaların görüntüleyebileceğini peşinen kabul eder. Aday herhangi bir iş ilanına başvurduğu zaman özgeçmişinde yer alan kişisel verileri ve/veya özel nitelikli kişisel verileri ilanı yayınlayan firmaya aktarılmaktadır. Aday, sitede yayınlanan herhangi bir ilana başvururken işbu durumu peşinen bilmektedir. Aday, ilana başvurduktan sonra aktarılan kişisel verileri ve/veya özel nitelikli kişisel verileri ile ilgili her türlü sorumluluğun ilan sahibi firmaya geçtiğini, Unisbul.com’un, ilana başvuru ile aktarılan bilgilerle ilgili herhangi bir yükümlülüğü ve/veya müdahale hakkı olmadığını peşinen kabul eder. Herhangi bir tarihte aday, başvurduğu ilan ile ilan sahibi firmaya aktarılan kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verilerinin silinmesini, yok edilmesini ve/veya anonim hale getirilmesini isterse bu talebini direkt olarak ilan sahibi firmaya iletecektir, Unisbul.com’un bu hususlarda sorumluluğu, yükümlülüğü olmadığını peşinen kabul etmektedir.

4. Aday, istediği bir zaman diliminde sitede yer alan özgeçmiş(ler)inde güncelleme yapabilmektedir. Aday, özgeçmişi(leri)nde güncelleme işlemi gerçekleştirdiği anda, o tarihten sonra yapılacak ve o tarihten önce yapılmış tüm iş ilanı başvurularında, iş ilanını yayınlayan firma tarafından en son güncellemelerin görüleceğini peşinen kabul eder.

5. Aday, sitede yer alan “Normal Profil” özelliği ile, tamamen kendi inisiyatifiyle, özgeçmişinde kendi belirlediği bilgileri (kişisel verilerini ve/veya özel nitelikli kişisel verilerini) internet ortamında kamu tarafından aramaya açabileceğini, istediği zaman da bu özelliği kapatabileceği, ancak açık kaldığı süreçte özgeçmiş bilgilerinin ve dolayısı ile kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verilerinin kamuya açık hale geleceğinin ve kamuya bu yolla aktarılan kişisel veriler ve/veya özel nitelikli kişisel verilerle ilgili Unisbul.com’in herhangi bir sorumluluğu, yükümlülüğü bulunmadığını peşinen kabul etmektedir.

6. Aday özgeçmişini “aktif” olarak ayarladığı ve görüntülenmesine bir kısıtlama getirmediği sürece, sitede yer alan kişisel bilgi ve özgeçmişlerinin site kullanıcıları tarafından görüntülenebileceğini peşinen kabul etmektedir.

7. Aday, üyeliği kapsamında formda verdiği ve sitede paylaştığı tüm bilgilerden yararlanarak Unisbul.com’ un kendisi için bir hesap ve profil oluşturmasına peşinen izin vermektedir.

8. Sitede verilen linkler takip edilerek aday tarafından herhangi bir bilgi girişi yapıldığında, bu bilgilerin içeriği, doğruluğu, gizliliği ve/veya korunması ile ilgili olarak Unisbul.com’ un hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

9. Unisbul.com'un aday tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen e-posta adresi üzerinden kullanıcıya iletişim, yeniliklerle ilgili bildirim ve diğer amaçlarla ulaşma hakkı bulunmaktadır. Kullanıcı işbu sözleşmeyi kabul etmekle aksine bir bildirimi olmadığı müddetçe Unisbul.com'un kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

10. Formdaki ve özgeçmişteki bilgilerle ilgili olarak ortaya çıkabilecek her türlü hukuki, cezai ve/veya idari sorumluluk bizzat adaya aittir.

11. Formdaki ve özgeçmişteki bilgiler nedeniyle Unisbul.com ve/veya 3. kişilere doğrudan ve/veya dolaylı olarak verilebilecek her türlü zarardan bizzat aday sorumludur. Bu nedenle Unisbul.com’un herhangi bir ödeme yapması gerektiği takdirde Unisbul.com ödediği miktar için adaya rücu edebilecektir. Aday bu hususu peşinen kabul eder.

12. Aday, işbu Sözleşmeyi onaylayarak ve sitede özgeçmiş oluşturarak kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verilerinin Unisbul.com tarafından işlenmesini peşinen kabul etmektedir. Aday, kişisel verilerinin elde edilmesi aşamasında aşağıdaki bilgileri edindiğini peşinen kabul eder.

a) Kişisel veri sorumlusu Unisbul Kariyer Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi’dir.

b) Kişisel verilerin işlenme amacı; istihdam,pazarlama,reklam,tanıtım faaliyetleridir

c) Kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel veriler Unisbul.com sitesini kullanan firmalara, işverenlere istihdam amacıyla ,Türkiye İş Kurumu’na istatistiki amaçlarla ve mahkemelere, resmi kurumlara kanunen üstenilen yükümlülükler nedeni ile aktarılmaktadır.

d) Adaya ait kişisel ve/veya özel nitelikli veriler, işbu Sözleşmeye dayanılarak özgeçmiş ve form aracılığı ile site üzerinden toplanmaktadır.

e) Aday, dilediği zaman kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenebilir, işlenen kişisel verileri ile ilgili bilgi talebinde bulunabilir, kişisel verilerinin işlenme amacını ve bu amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilir, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişiler ile ilgili bilgi alabilir, kişisel verileri eksik veya yanlış işlenmiş ise bunların düzeltilmesini isteyebilir, ilgili mevzuat çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini talep edebilir, eksik veya yanlış girilen kişisel veriler düzeltildiğinde veya adayın talebi ile kişisel verileri yok edildiğinde veya silindiğinde aday, bu işlemlerin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep edebilir, işlenen kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi sureti ile kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilir, kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep edebilir.